Pincete

Iako se najčešće koristi za pojedinačno uklanjanje neželjenih dlačica iz njihovog korena, pinceta ima i brojne druge uloge koje je čine neophodnom alatkicom u baš svakom domu.

Kako izabrati pincetu?
Dobra pinceta mora da bude pre svega fleksibilna i da se sa lakoćom pritisne i potom vrati u prvobitni položaj. Takođe, kod dobre pincete ne sme da bude razmaka između njenih vrhova kada se pinceta pritisne.