My Magic Shine

Već hiljadama godina aktivni ugalj se koristi u različite svrhe. Ono što ga razlikuje od običnog uglja jeste to što se proizvodi isključivo u medicinske svrhe. Medicinski aktivni ugalj ili aktivni ugljenik se dobija kore kokosovog oraha, zagrevanjem na visokoj temperaturi.