Looks by Wolfgang Joop

U skladu sa vodećim principom Reduce – Reuse – Recycle, brend LOOKS by Wolfgang Joop preuzima promenu paradigme od luksuza ka svesnom životu koji trenutno doživljavamo.

Lična briga Wolfganga Joopa bila je da koristi najodrživije sirovine i prirodne sastojke u proizvodnji kolekcije.

Mirisi sa potpisom MY LOOKS takođe su nagrađeni međunarodno poznatom „Dieline Avard“ za dizajn ambalaže.